narkootikume

Rivastigmine Actavis

Mis on Rivastigmine Actavis?

Rivastigmine Actavis on ravim, mis sisaldab toimeainena rivastigmiini, saadaval kapslitena (kollane: 1, 5 mg; oranž: 3 mg; punane: 4, 5 mg; punane ja oranž: 6 mg).

Rivastigmine Actavis on geneeriline ravim. See tähendab, et Rivastigmine Actavis on sarnane võrdlusravimiga Exelon, millele on Euroopa Liidus juba antud luba.

Milleks Rivastigmine Actavist kasutatakse?

Rivastigmine Actavist kasutatakse kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri dementsuse (progresseeruva ajuhäire, mis järk-järgult mõjutab mälu, intellektuaalset võimet ja käitumist) raviks.

Seda võib kasutada ka kerge kuni mõõdukalt raske dementsuse raviks Parkinsoni tõvega patsientidel.

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Rivastigmine Actavist kasutatakse?

Ravi Rivastigmine Actavis'ega tuleb alustada kvalifitseeritud arsti järelevalve all, kellel on kogemusi Alzheimeri tõve või Parkinsoni tõvega seotud dementsuse diagnoosimisel ja ravimisel. Ravi tuleb alustada ainult patsiendi juuresolekul abistava isiku juuresolekul, kes võib kontrollida, kas Rivastigmine Actavis't võetakse regulaarselt. Ravi tuleb jätkata seni, kuni ravimil on kasulik toime, kuid annust võib vähendada või ravi katkestada, kui patsiendil esineb kõrvaltoimeid.

Rivastigmine Actavis't tuleb manustada kaks korda päevas hommikusöögi ja õhtusöögi ajal. Kapslid tuleb tervelt alla neelata. Algannus on 1, 5 mg kaks korda päevas. Kui see annus on hästi talutav, võib seda suurendada 1, 5 mg kaupa vähemalt kahenädalase intervalliga kuni regulaarse annuseni 3-6 mg kaks korda päevas. Maksimaalse terapeutilise kasu saavutamiseks tuleb patsiente säilitada kõrgeima hästi talutava annusega. Maksimaalne soovitatav annus ei tohi ületada 6 mg kaks korda päevas.

Kuidas Rivastigmine Actavis toimib?

Rivastigmine Actavise toimeaine rivastigmiin on antidementsus ravim. Alzheimeri tüüpi dementsusega või Parkinsoni tõve tõttu põhjustatud dementsusega patsientidel surevad teatud närvirakud ajus; see põhjustab atsetüülkoliini taseme langust, mis on neurotransmitter (st kemikaal, mis võimaldab närvirakkudel üksteisega suhelda). Rivastigmiin blokeerib atsetüülkoliinesteraasi ja butürüülkoliinesteraasi, mis on atsetüülkoliini lagundavad ensüümid. Nende ensüümide blokeerimisega soodustab Rivastigmine Actavis atsetüülkoliini taseme tõusu ajus, mis aitab leevendada Alzheimeri dementsuse ja Parkinsoni tõve põhjustatud dementsuse sümptomeid.

Millised uuringud on Rivastigmine Actavis'ega läbi viidud?

Kuna Rivastigmine Actavis on geneeriline ravim, on uuringud piirdunud testidega, mis näitavad, et ravim on bioekvivalentsed võrdlusravimiga, st Exeloniga. Kaks ravimit loetakse bioekvivalentseks, kui need tekitavad organismis sama aktiivse toimeaine sisaldust.

Millised on Rivastigmine Actavise riskid ja kasulikkus uuringute ajal?

Kuna Rivastigmine Actavis on geneeriline ravim ja see on võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse, et sellel on samad eelised ja riskid kui võrdlusravimil.

Miks Rivastigmine Actavis heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt ELi nõuetele on tõestatud, et Rivastigmine Actavis'el on võrreldav kvaliteet ja bioekvivalentsus Exeloniga. Seepärast on komitee arvamusel, et kui võrdlusravimil on kasu suurem kui tuvastatud riskid, soovitas komitee Rivastigmine Actavis'e müügiloa anda.

Lisateave Rivastigmine Actavise kohta

16. juunil 2011 väljastas Euroopa Komisjon Rivastigmine Actavisele kogu Euroopa Liidus kehtiva müügiloa Actavis Group PTC ehf. Müügiluba kehtib viis aastat, pärast mida saab seda uuendada.

Lisateavet Rivastigmine Actavis-ravi kohta lugege pakendi infolehelt (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti võrdlusravimi kohta leiate ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2011.