narkootikume

Telmisartan Teva Pharma

Mis on Telmisartan Teva Pharma?

Telmisartan Teva Pharma on ravim, mis sisaldab toimeainena telmisartaani. Seda turustatakse tablettidena (20 mg, 40 mg ja 80 mg).

Telmisartan Teva Pharma on geneeriline ravim. See tähendab, et Telmisartan Teva Pharma on sarnane võrdlusravimiga Micardis, millele on juba antud luba Euroopa Liidus (EL).

Milleks kasutatakse Telmisartan Teva Pharma?

Telmisartan Teva Pharma on näidustatud täiskasvanutel olulise hüpertensiooni (kõrge vererõhu) raviks. Termin "oluline" tähendab, et hüpertensioonil pole selget põhjust.

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Telmisartan Teva Pharma't kasutatakse?

Telmisartan Teva Pharma soovitatav annus on 40 mg üks kord päevas, kuid mõnedel patsientidel võib olla kasu 20 mg annuse kasutamisest. Kui soovitud vererõhku ei ole saavutatud, võib annust suurendada kuni 80 mg-ni või lisada teise hüpertensiooni ravimi.

Kuidas Telmisartan Teva Pharma toimib?

Telmisartan Teva Pharma toimeaine telmisartaan on "angiotensiin II retseptori antagonist", mis tähendab, et see blokeerib organismis hormooni angiotensiin II toimet. Angiotensiin II on võimas vasokonstriktor (aine, mis kitsendab veresooni). Blokeerides retseptoreid, millele angiotensiin II tavaliselt seondub, takistab telmisartaan hormooni mõju, jättes veresooned laienema. See põhjustab vererõhu langust ja vähendab kõrge vererõhuga seotud riske.

Kuidas Telmisartan Teva Pharma uuriti?

Kuna Telmisartan Teva Pharma on geneeriline ravim, on patsientidega läbi viidud uuringud piirdunud testidega, et määrata selle bioekvivalentsus võrdlusravimiga Micardis. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui nad tekitavad organismis sama toimeainet.

Millised on Telmisartan Teva kasulikkus ja riskid?

Kuna Telmisartan Teva Pharma on geneeriline ravim ja see on võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse selle kasulikkus ja riskid samaks kui võrdlusravimil.

Miks Telmisartan Teva Pharma heaks kiideti?

Inimravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt ELi nõuetele on näidatud, et Telmisartan Teva Pharma on Micardis'ega võrreldava kvaliteediga ja bioekvivalentsed. Seetõttu leidis inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee, et nagu Micardise puhul, kaalub kasu ära kindlakstehtud riskid ja soovitas anda Telmisartan Teva Pharma müügiloa.

Lisateave Telmisartan Teva Pharma kohta

3. oktoobril 2011 väljastas Euroopa Komisjon Telmisartan Teva Pharma müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus.

Lisainformatsiooni ravi kohta Telmisartan Teva Pharma'ga leiate pakendi infolehelt (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Võrdlusravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2011.