narkootikume

Docefrez - dotsetakseel

MÄRKUS: RAVIMPREPARAADI EI TOHI LUBATUD

Mis on Docefrez?

Docefrez on pulber ja lahusti, mida kasutatakse infusioonilahusena (veeni tilgutamiseks), mis sisaldab toimeainena dotsetakseeli.

Docefrez on geneeriline ravim, mis tähendab, et Docefrez on sarnane võrdlusravimiga Taxotere, millele on Euroopa Liidus juba antud luba.

Milleks Docefrezit kasutatakse?

Docefrez'i kasutatakse järgmiste vähivormide raviks:

 rinnavähk. Docefrez'i võib kasutada eraldi pärast teisi ravimeetodeid. Seda võib kasutada ka koos teiste vähivastaste ravimitega (doksorubitsiin, tsüklofosfamiid, trastuzumab või kapetsitabiin) patsientidel, kes ei ole eelnevalt ravinud vähki või pärast rinnanäärmevähi tüübist tingitud teiste ravivõimaluste ebaõnnestumist. ravida ja progresseerumise staadiumis;

 mitteväikerakk-kopsuvähk. Docefrez'i võib kasutada eraldi pärast teisi ravimeetodeid. Seda võib kasutada ka koos tsisplatiiniga (teise vähivastase ravimiga) patsientidel, kes ei ole eelnevalt ravinud vähki;

 eesnäärmevähk, kui kasvaja ei reageeri hormonaalsele ravile. Docefrez'i kasutatakse koos prednisooni või prednisolooniga (põletikuvastased ravimid);

 mao adenokartsinoom (maovähi tüüp) patsientidel, kes ei ole varem saanud vähiravi. Docefrez'i kasutatakse koos tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga (teised vähivastased ravimid);

 pea ja kaela vähk kaugelearenenud vähiga patsientidel (mis on hakanud levima). Docefrez'i kasutatakse koos tsisplatiini ja 5-fluorouratsiiliga.

Täpsema teabe saamiseks vt ravimi omaduste kokkuvõtet (mis on samuti kaasatud EPAR-i).

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Docefrezit kasutatakse?

Docefrez'i tuleks kasutada kemoteraapiaga tegelevates osakondades (kasvajate raviks kasutatavate ravimite kasutamine) kemoteraapiat kasutava arsti järelevalve all.

Docefrez'i manustatakse infusioonina, mis kestab üks tund iga kolme nädala järel. Annus, ravi kestus ja selle kasutamine koos teiste ravimitega sõltuvad ravitava vähi liigist. Docefrez'i tohib kasutada ainult siis, kui neutrofiilide arv (valge vereliblede tüüp) on vähemalt 1500 rakku / mm3. Eesnäärmevähi korral on deksametasooni (põletikuvastane ravim) manustamine vajalik üks päev enne ravi alustamist; teiste vähivormide puhul üks päev enne ja kaks päeva pärast ravi. Lisateabe saamiseks vaadake toote omaduste kokkuvõtet.

Kuidas Docefrez toimib?

Docefrezi toimeaine docetaxel kuulub vähivastaste ravimite rühma, mida nimetatakse taksaanideks. Dotsetakseel blokeerib rakkude võimet hävitada sisemine "skelett", mis võimaldab neil jagada ja paljuneda. Luustiku juuresolekul ei saa rakud jagada ja seetõttu surevad. Dotsetakseel mõjutab ka vähirakke, näiteks vererakke, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid.

Kuidas Docefrezi uuriti?

Kuna Docefrez on geneeriline ravim, loetakse selle kasulikkus ja riskid samaks kui võrdlusravim.

Millised on Docefrezi eelised ja riskid?

Kuna Docefrez on geneeriline ravim, loetakse selle kasulikkus ja riskid samaks kui võrdlusravim.

Miks Docefrez heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõestatud, et Docefrez omab Taxotere'iga võrreldavaid omadusi. Seetõttu oli inimravimite komitee arvamusel, et nagu Taxotere puhul, kaalub kasu ära tuvastatud riskid. Seepärast soovitas komitee anda Docefrezile müügiloa.

Lisateavet Docefrezi kohta

10. mail 2010 andis Euroopa Komisjon ettevõttele Sun Pharmaceutical Industries Europe BV välja kogu Euroopa Liidus kehtiva Docefrezi müügiloa. Müügiluba kehtib viis aastat, pärast mida saab seda uuendada.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Docefrezi kohta leiate siit. Lisateabe saamiseks Docefrez-ravi kohta lugege pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Referentravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2010.