narkootikume

Telmisartan Teva - telmisartaan

Mis on Telmisartan Teva?

Telmisartan Teva on ravim, mis sisaldab toimeainena telmisartaani, mis on saadaval valgete ovaalsete tablettidena (20, 40 ja 80 mg).

Telmisartan Teva on geneeriline ravim, mis tähendab, et see on sarnane võrdlusravimiga Micardis, millele on Euroopa Liidus juba müügiluba antud.

Milleks Telmisartan Teva't kasutatakse?

Telmisartan Teva't kasutatakse essentsiaalse hüpertensiooniga (kõrge vererõhk) täiskasvanutel. Termin "oluline" tähendab, et hüpertensioonil pole selget põhjust.

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Telmisartan Tevat kasutatakse?

Telmisartan Teva't tuleb võtta suu kaudu koos toiduga või ilma. Soovitatav annus on 40 mg üks kord päevas, kuid mõnedel patsientidel võib kasutada 20 mg annust. Kui soovitud vererõhku ei ole saavutatud, võib annust suurendada kuni 80 mg-ni või lisada teise hüpertensiooni ravimeid, näiteks hüdroklorotiasiidi.

Kuidas Telmisartan Teva toimib?

Telmisartan Teva toimeaine irbesartaan on "angiotensiin II retseptori antagonist", mis tähendab, et see blokeerib organismis hormooni angiotensiin II toimet. Angiotensiin II on võimas vasokonstriktor (aine, mis kitsendab veresooni). Blokeerides retseptoreid, millele angiotensiin II tavaliselt seondub, takistab telmisartaan hormooni mõju, jättes veresooned laienema. See põhjustab vererõhu langust ja vähendab kõrge vererõhuga seotud riske, nagu insult.

Milliseid uuringuid on läbi viidud Telmisartan Teva'ga?

Kuna Telmisartan Teva on geneeriline ravim, on uuringud piirdunud testidega, mis näitavad, et see on võrdlusravimiga Micardis bioekvivalentne. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui nad tekitavad organismis sama toimeainet

Millised on Telmisartan Teva kasulikkus ja riskid?

Kuna Telmisartan Teva on geneeriline ravim ja see on võrdlusravimiga bioekvivalentne, peaks selle kasulikkus ja riskid olema samad, mis viimane.

Miks Telmisartan Teva heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt ELi õigusaktide nõuetele on tõestatud, et Telmisartan Teva on Micardis'ega võrreldava kvaliteediga ja bioekvivalentsed. Seetõttu on inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee arvamus, et nagu ka Micardise puhul, ületab kasu tuvastatud riskid. Komitee soovitas anda Telmisartan Teva müügiloa.

Lisateavet Telmisartan Teva kohta

26. jaanuaril 2010 andis Euroopa Komisjon Teva Pharma BV-le Telmisartan Teva müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus. Müügiluba kehtib viis aastat, pärast mida saab seda uuendada.

Telmisartan Teva EPARi täieliku versiooni leiate siit.

Referentravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2009.