sõnastik

haigestumus

Terminit haigestumus kasutatakse üldiselt eesmärgiga väljendada sagedust, millega antud haigus avaldub populatsioonis. Selles mõttes võib öelda, et patoloogia on üks levinumaid haigestumise põhjuseid, mis rõhutab selle laia levikut elanikkonnas. Seevastu haruldasi haigusi iseloomustab väga väike haigestumus.

See mõiste tõlgendus peegeldab täielikult "haigestumise" tähendust, kuna neid kahte sõna kasutatakse sageli sünonüümidena, eriti epidemioloogias. Seevastu töötervishoius tähendab termin haigestumus haiguse tõttu kaotatud tööd; see parameeter arvutatakse, rakendades protsendimäära töölt puudumise päevade ja põhjuslike päevade arvu vahel.

Näiteks külm on seotud haigus:

  • väga kõrge haigestumusega (või väga kõrge haigestumusega, kui kahte mõistet kasutatakse sünonüümidena, pidades seega neid haigete arvu ja kogu elanikkonna suhtena)
  • ja vähene haigestumus (kui seda peetakse haiguse tagajärjel kaotatud tööpäevade arvuks, mis on kerge, ei takista tavaliselt tööle minekut).