narkootikume

Tolura - telmisartaan

Mis on Tolura?

Tolura on ravim, mis sisaldab toimeainena telmisartaani. Seda turustatakse valgete tablettidena (ümmargused: 20 mg; ovaalsed: 40 mg; kapslikujulised: 80 mg).

Tolura on "geneeriline ravim". See tähendab, et see on sarnane võrdlusravimiga Micardis, millele on Euroopa Liidus juba antud luba.

Milleks Tolura't kasutatakse?

Tolura on näidustatud essentsiaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhu) raviks täiskasvanutel. Termin "oluline" tähendab, et hüpertensioonil pole selget põhjust.

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Tolura't kasutatakse?

Tolura soovitatav annus on 40 mg üks kord päevas, kuid mõnedel patsientidel võib osutuda kasulikuks kasutada 20 mg annust. Kui soovitud vererõhku ei ole saavutatud, võib annust suurendada kuni 80 mg-ni või lisada teise hüpertensiooni ravimeid, näiteks hüdroklorotiasiidi.

Kuidas Tolura toimib?

Tolura toimeaine telmisartaan on "angiotensiin II retseptori antagonist", mis tähendab, et see blokeerib organismi poolt toodetud hormooni angiotensiin II toimet. Angiotensiin II on võimas vasokonstriktor (aine, mis kitsendab veresooni). Blokeerides retseptoreid, millele angiotensiin II tavaliselt seondub, takistab telmisartaan hormooni mõju, jättes veresooned laienema. See põhjustab vererõhu langust ja vähendab kõrge vererõhuga seotud riske, nagu südameatakk või insult.

Kuidas Tolura't uuriti?

Kuna Tolura on geneeriline ravim, on uuringud piirdunud testidega, mis näitavad, et see on võrdlusravimiga Micardis bioekvivalentne. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui nad tekitavad organismis sama toimeainet.

Millised on Tolura eelised ja riskid?

Kuna Tolura on geneeriline ravim ja see on võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse selle kasulikkus ja riskid samadeks kui võrdlusravimiga.

Miks Tolura heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt ELi nõuetele on tõestatud, et Tolura on Micardis'ega võrreldava kvaliteediga ja bioekvivalentsed. Seetõttu on inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee arvamus, et nagu ka Micardise puhul, ületab kasu tuvastatud riskid. Seetõttu soovitas komitee Tolura müügiloa.

Lisateavet Tolura kohta

4. juunil 2010 väljastas Euroopa Komisjon kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtiva Tolura müügiloa Krka dd, Novo Mesto. Müügiluba kehtib viis aastat, pärast mida saab seda uuendada.

Tolura täieliku Euroopa avaliku hindamisaruande leiate siit. Lisainformatsiooni Tolura ravi kohta lugege pakendi infolehelt (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Referentravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2010.