narkootikume

Talmanco - Tadalafiil

Milleks on Talmanco - Tadalafil?

Talmanco on ravim, mida kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga (PAH) täiskasvanute raviks, et parandada nende võimet kasutada (võimalus kasutada). PAH viitab kopsude arterites kõrgemale vererõhule üle normi. Talmanco't kasutatakse patsientidel, kellel on II klassi PAH (kehalise aktiivsuse vähene piiramine) või III klassi (füüsilise aktiivsuse märkimisväärse piiramise korral).

Talmanco sisaldab toimeainena tadalafiili.

Talmanco on geneeriline ravim. See tähendab, et Talmanco sisaldab sama toimeainet ja toimib samamoodi nagu Euroopa Liidus (EL) juba lubatud võrdlusravim Adcirca. Lisateavet geneeriliste ravimite kohta leiate küsimustele ja vastustele, klikkides siia.

Kuidas Talmanco - Tadalafiili kasutatakse?

Talmanco'i saab ainult retsepti alusel ja ravi peab alustama ja jälgima arst, kellel on kogemused PAH-i ravis.

Seda turustatakse 20 mg tablettidena. Soovitatav annus on kaks tabletti (40 mg) üks kord päevas. Kerge kuni mõõduka neeru- ja maksafunktsiooni häirega patsientidel tuleb ravi alustada väiksema annusega. Talmanco't ei soovitata raske neeru- või maksaprobleemidega patsientidele.

Kuidas Talmanco - Tadalafil toimib?

PAH on nõrgestav haigus, mille korral tekib kopsude veresoonte tugev kitsenemine. See toob kaasa vererõhu kõrge vererõhu südamest kopsudesse ja kopsudes ringleva vereringesse sattuva hapniku vähenemise, muutes kehalise aktiivsuse raskemaks. Talmanco toimeaine tadalafiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks (PDE5), mis blokeerivad PDE5 ensüümi. Seda ensüümi leidub kopsude veresoontes. Kui see on blokeeritud, muutub tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (cGMP) aine lagunemine võimatuks, mis jääb veresoontesse, mis põhjustavad nende laienemist. PAH-ga patsientidel vähendab see toime kopsude vererõhku ja vähendab sümptomeid.

Milles seisneb uuringute põhjal Talmanco - Tadalafili kasulikkus?

Referentsravimiga (Adcirca) on juba läbi viidud uuringud toimeaine heakskiidetud kasutuse kasulikkuse ja riskide kohta, mistõttu ei tohiks Talmanco puhul seda korrata.

Nagu kõigi ravimite puhul, on ettevõte andnud Talmanco kvaliteediuuringuid. Lisaks viis ta läbi uuringud, mis näitasid, et Talmanco on võrdlusravimiga bioekvivalentne. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui nad tekitavad organismis sama aktiivse toimeaine taseme, seega eeldatakse, et neil on sama toime.

Kuna Talmanco on geneeriline ravim ja see on võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse selle kasulikkus ja riskid samaks kui võrdlusravimil.

Millised on Talmanco - Tadalafiliga kaasnevad riskid?

Kuna Talmanco on geneeriline ravim ja see on võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse selle kasulikkus ja riskid samaks kui võrdlusravimil.

Miks Talmanco - Tadalafil heaks kiideti?

Ameti inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on Talmanco'il olnud võrreldavat kvaliteeti ja bioekvivalentsust Adcircaga. Seetõttu leidis inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee, et nagu Adcirca puhul, kaalub kasu ära kindlakstehtud riskid ja soovitas kiita heaks Talmanco kasutamine ELis.

Milliseid meetmeid võetakse, et tagada Talmanco - Tadalafiili ohutu ja tõhus kasutamine?

Ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi infolehes on toodud soovitused ja ettevaatusabinõud, mida tervishoiutöötajad ja patsiendid peavad järgima Talmanco ohutu ja tõhusa kasutamise jaoks.

Rohkem infot Talmanco - Tadalafiili kohta

9. jaanuaril 2017 andis Euroopa Komisjon Tadalafil Genericsile müügiloa. 1. märtsil 2017 muutus ravimi nimetus Talmanco.

Talmanco EPARi täieliku ülevaate saamiseks tutvuge ameti veebilehega: ema.europa.eu/Find medicine / Inimravimid / Euroopa avalikud hindamisaruanded. Lisateabe saamiseks Talmanco-ravi kohta lugege pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Võrdlusravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2017