toksilisus ja toksikoloogia

Aromaatsed amiinid

Aromaatsed amiinid võivad tekkida mao happelises keskkonnas pärast ebaõiget toiduvalmistamist. Küpsetamise keetmise meetodid on grillitud meetodid.

Tegelikult põhjustavad röstitud toiduvalmistamine ja grillitud toiduvalmistamine aromaatsete amiinide moodustumist, mis põhjustavad metaboolsete toimete tõttu tsütokroom P450 tasemel toksilist, kuid kantserogeenset metaboliiti.

Aromaatsete amiinide metaboliseerumine toimub peamiselt -OH rühmade sisseviimisega ja konjugatsioonireaktsioonidega atsetüülrühmade sisseviimisega. Nende reaktsioonide järjestikune tulemus on lõplik toime elektrofiilsele radikaalile (nitroioon), mis seondub DNA-ga. See on organospetsiifiline kantserogeen, sest see toimib peamiselt põie tasemel, kus võib tekkida põie kasvajad.

Selle näite põhjal võime järeldada, et isegi teatud toiduainete toiduvalmistamise süsteem on väga oluline, sest see võib tekitada meie kehale toksilisi ja sageli kantserogeenseid metaboliite.